Digitale Architectuur Wiki


Een optimale ondersteuning van studenten, docenten, staf en andere belanghebbenden bij het vinden, inzien en verwerken van informatie is belangrijk voor de Universiteit Twente. Gebruikers rekenen op websites, applicaties en apps die die hen zo goed als mogelijk helpen bij hun taken, goed te vinden en gemakkelijk te gebruiken zijn. Digitale architectuur zorgt voor inzicht en overzicht over het informatielandschap en helpt management om de juiste beslissingen te nemen bij vernieuwing en aanpassing in dat landschap. Om dat te bereiken werken architecten nauw samen met inhoudelijk deskundigen zowel uit het proces als uit IT. Uit die samenwerking ontstaan voorstellen en scenario’s die ingezet worden in diverse stadia van besluitvorming.

Het op gerichte wijze informeren en adviseren van management van faculteiten en diensten is daarbij de belangrijkste taak van architectuur. De architect moet voor niet IT-ers inzichtelijk maken welke gevolgen bepaalde keuzes kunnen hebben, zowel op korte als op lange termijn. Die gevolgen kunnen liggen op bijvoorbeeld het terrein van gebruikersinterfaces, beveiliging en beschikbaarheid van gegevens en kosten voor vervanging en onderhoud. Richting de IT-organisatie moet de architect vervolgens heldere kaders meegeven voor de implementatie.

Diverse onderwerpen illustreren het belang van goed afgewogen beslissingen. Voor studenten moet het duidelijk zijn waar informatie over studie te vinden is. Is dat de website van de opleiding, het LMS (Blackboard) of de studentenportal? Een docent wil helderheid over hoe informatie voor het rooster aangeleverd moet worden, maar vooral een roosterproces dat haar onderwijs optimaal ondersteunt. Medewerkers in het buitenland willen ook offline declaraties kunnen indienen. Opleidingsmanagement wil weten waar de ‘waarheid’ over instroom en rendement is te vinden. Budgethouders willen een eenduidig proces en goed werkende systemen voor het goedkeuren van diverse bestellingen, het volgen van de bestelde producten en facturatie. Et cetera.

Het is voor de organisatie van groot belang om alle betrokkenen in staat te stellen om mee te praten en te denken bij de besluitvorming rond informatievoorziening. Gebruikers moeten aangeven wat hun belangen en afwegingen zijn. IT zal moeten meedenken over gevolgen voor beheerbaarheid en efficiëntie, over privacy en security.

Aan architectuur de uitdagende taak om de afwegingen van alle partijen begrijpelijk te maken voor de ander, en de organisatie te helpen de optimale beslissingen te nemen.